Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

Källor: (5),(4),(12),(16)

 

ALANTA

Alanta var en sumpjakt, byggd 1892 i Nagu, Lökholm. Många duktiga träkarlar och sumpskeppare var bosatta på Lökholm och det byggdes många allmogesumpar på ”Lökholms varv”. Bland annat byggdes en sump som hette Svan 1878 som såldes till Kumlinge och Sivonia byggdes 1887 för en beställare från Hitis. Alanta byggdes av byggmästare H. W. Jansson. Inköptes från Nagu till Sottunga kapell 1 Maj 1897.

 

Alanta var klinkbyggd, längden var 15,90 m, bredd 6,20 och höjd uppges till 1,42. Tacklingen var som sagt sumprigg. Dräktigheten angavs till 25,53 brt och 23,43 nrt. Signalkoden var TFPG och registreringsorten Mariehamn (1921-1926, 1928-1929) med regnr 271.

 

Enligt Olas Gustav (Gustav Eriksson) inköptes skutan av Olas Ossian (Erik Ossian Eriksson) och Ormklevs Magnus (Magnus Karlsson). Då Magnus köpte Solid sålde han sin del åt Olas Ville (Ossians bror). Skutan såldes till Lindholmarna efter att Ville och Ossian skaffade Frid. Brann utanför Stackören 28 september 1903, (4) efter en fest ombord (16) och blev liggande i Sottunga men reparerades i Degerby. Såld till Erik Anton Lindholm och skepparen Anton Emanuel Karlsson(Jakas Anton) i Sottunga. Efter Antons död 1918 ägde Erik sumpen ensam troligen fram till 1925 varefter brodern Fritz seglade 1 år.

Hemort är Sottunga 1921-1926 och registrerad redare är Erik A. Lindholm 1921-1925. Erik Lindholm seglade med både fisk- och vedlaster till Stockholm. Enstaka resor efter potatis om hösten.

 

1926 är Fredrik Eriksson, Föglö, Bänö redare. Dock sägs att (4) att Atlanta slopades 1925 och vraket ligger i Sylltaviken i Bänö men Fredrik Eriksson uppges fortfarande vara redare 1929 (5).