Räkenskaper

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Räkenskaper

Alanta

 

Avskrift ur räkenskapsbok för fartyg. Boken finns hos Britt Pettersson, Tännäs. Avskriften är gjord 23 nov 2008 av Björn Rönnlöf.

 

Denna bok tillhör A.E. Karlsson (Jakas Anton)

 

tredje turen 08(? rivet torde vara 1908 red. anm) 22 famnar ved mm tot 684,14

tredje turen utlåssning i Stockholm tot 803,50 finska mark 1114,45

tredje turen utgift i Stockholm tot finska mark 304,76

 

4 inlastning i Finland 17 famnar ved 510 mm tot 542,90

4 tur utlåssning i Stockholm tot finska mark 1014,64

4 tur utgifter i Stockholm tot finska mark 53,45

 

5 resan inlastning i Finland 24 famnar ved 720 mm tot 739,54

5 resan inkomst i Stockholm tot finska mark 1217,75

5 resans utgifter i Stockholm tot finska mark 37,75

 

6 resan inlastning i Finland 18 1/2 famn björkved 527,25 mm tot 628,05

6 resan inkomst i Stockholm tot finska mark 1092,85

6 resan utgifter i Stockholm tot finska mark 64,68

 

7 resan utgift i Finland ved åt Sander mm tot 661,52

7 resan utgifter i Stockholm finska mark 35,43

7 resan inkomst i Stockholm finska mark 991,34

 

Ryska utgifter för Alanta år 1909 en resa till Reval summa 9,17 rubel finskt 24,57 finska utgifter klarering till Ryssland utgifter för resan 102,74

lasten första resan potatis 789,06 finskt mynt 2114,68

Svenska utgifter för Alanta 1909 utgiftersumma 85,97

Förste resan inkomst i Stockholm 1909 potatis 1813,00 finskt mynt 2518,05

 

Utgifter i BaltishPort för Alanta 1909

Utgifter i Finland för Alanta år 1909

Andra resan utgifter i Stockholm finska 71,10

 

Tredje turen utgifter i Finland 30 famnar ved 510 summa 542,53

Tredje turen utgifter i Stockholm finska mark 340,89

 

Fjärde resan utgifter i Finland 25 famnar björkved 570 summa 613,90

Utgifter i Helsingfors summa 23,75

Fjärde resan utgifter i Stockholm 1909 Finska 741,07

 

Femte resan utgift i Finland 23 1/2 famn ved 475,25 summa 492,78

femte resan utgifter i Stockholm 77,99

 

6 resan utgift i Stockholm 47,45

Utgifter i BaltishPort rubel 398 1/2 tunna potatis 501,23 summa 530,98

Andra turen i BaltishPort Utgifter sommaren 1912 6,04

Utgifter för Alanta för sommaren 1912 Andra resan till Stockholm åt kesle Tilda summa 109,43

Tredje resan till Stockholm utgifter 1912 49,08

Fjärde tur utgifter i Stockholm 42,26

Femte turen utskylder i Stockholm hamnpenningar i Enköping 96,55

Sjätte resan utgift i Stockholm 34,33

Sjunde turen till Stockholm 29,81

Urgifter i Finland för sommaren 1912 40,20

Tredje resan till Stockholm Lotspengar till Tenala 55,40

Fjärde resan till Stockholm 33,50

Utgift i Finland femte turen till Stockholm hamn pengar i Ekenäs för mör rullan i Degerby för mör rulla i Mariehmn hamnpengar i Åbo 32,40

Utgifter i Finland sjätte resan till Stockholm 20,90

 

Sjunde resan till Stockholm Åt Kalle 70,75

Utgifter i Finland för sjunde reasan till Stockholm

 

År 1914 Finska utgifter för Alanta 38,88

År 1914 Andra resan utgift i Finland 45,20

Tredje resan utgift i Finland 32,70

Fjärde resan utgift i Finland 16,10

Utgift i Finland i Åbo lotspeng i Kumlinge 21,66

Andra Åboresan 10,43

Utgift till banken Ränta 18,75 och 48 och 41 och 42

 

I slutet av boken

 

Utgift för Alanta i Stockholm år 1914

Första reasn till Stockholm 51,78

Andra resan utgift i Stockholm 46,32

År 1914 Tredje resan utgift i Stockholm 64,71

Utgift 1914

Fjärde resan till Stockholm 28,83

 

Stämpel på en sida i boken: Alma Karlsson, Sottunga Åland

 

E.A. Lindholm

uttag för sommaren utomlands 1914

första reasn i Stockholm 100 kr

andra resan i Stockholm 52,80

tredje resan i Stockholm 14,25

fjärde resan i Stockholm 22,75

Uttag hemma E.A. Lindholm mark 40 för en bössa 10 uttag 50

E.A. Lindholm uttag finska mark i Korpoström 12,50 hemma 5 i Degerby 14,60 i Åbo 259 hemma 6,75 i Kumlinge 0,25 hemma 50 hemma 10 i Ängö 17

första resan insegling Alanta med potatis summa 468,26

Utgift i Baltishport 1914 krus rigabalsam 5,89

 

Första resan på Alanta 1909 re behållning 246,12 mark

andra turen 169,16

3 resan 125,55

4 resan 418,32

5 resan 440,46

6 resan 400,12

7 resan 294,39

På fickan 261,33

Summa 2359,37

E.A. Lindholm uttag sommaren 1909

första resan i Stockholm 70 kr

andra resan i Stockholm 45

tredje resan i Stockholm 35

fjärde resan i Stockholm 30

femte resan 36,95

 

Uttag mark 25

Dito i 10

i Helsingfors 34

i Stockholm 66

till ränta i Mariehamn 11,70

i Ryssland mark 139,48

hemma 100