Rullor & skeppslistor

Sottungaskutor

1785 - 1999

Sjömansrullor

Källor: (27)

Afmönstring 1895 december 10, sumpen Alanta, matrosen D.A.Danielsson 7 mån 8 dgr 20:-/mån

Afmönstring 1895 december 10, sumpen Alanta, kajutvakten K. Isaksson 6 mån 23 dgr 5:-/mån

Afmönstring 1897 november 14, sumpen Alanta, matrosen K.O. Jansson 1 mån 8 dgr 25:33

Uppburna förhyrningsavgifter 1899 juni 10, Alanta, sump, Stockholm, städerskan A.H. Karlsson

Afmönstring 1899 augusti 8, Alanta, sump, kajutvakt Anna Kristina Karlsson 10:32

Afmönstring 1899 15 oktober, Alanta, sump, jungman Karl Mickel Fogelström 5:-

Påmönstrat 1899 15 oktober, Alanta, sump, Östersjön, jungman Karl Johan Karlsson

Påmönstrat 1899 15 oktober, Alanta, sump, Östersjön, jungman Petter Pettersson

Påmönstrat 1899 15 oktober, Alanta, sump, Östersjön, kajutvakt, Maria Pettersson

Påmönstrat 1899 10 november, Alanta, sump, Östersjön, kajutvakt Viktoria Olofsson

Påmönstrat 1899 10 november, Alanta, sump, Östersjön, kajutvakt kajutvakt Alma Eriksson

Uppburna förhyrningsavgifter 1900 maj 21 Alanta sump Stockholm matrosen M. Karlsson

Påmönstrat 1901 22 maj, Alanta, sump, Östersjön, befälhavare Viktor Alexej Jansson

Påmönstrat 1901 22 maj, Alanta, sump, Östersjön, jungman Gustaf Pettersson

Påmönstrat 1902 6 maj, Alanta, sump, Östersjön, befälhavare Erik Ossian Eriksson

Påmönstrat 1902 6 maj, Alanta, sump, Östersjön, matros Karl Anton Jansson

Påmönstrat 1922 3 augusti, Alanta, sump, Sottunga, städerska Anni Karlsson 1903

Skeppslistor

Svenska Dagbladet:

Sumpen Alanta, Karlsson, export till Finland, Kiholms Nya A-B, 55000 kg kvarts 1899-05-26.

Sumpen Alanta, Karlsson, export till Finland, Kiholms Nya A-B, 55000 kg kvarts 1899-08-18.

Sumpen Alanta, Karlsson, export till Finland, Kiholms Nya A-B, 55000 kg kvarts 1899-09-20.

Källor: (14)

Skeppslistor Ålandstidningen(ÅT), Ålands Sjöfartstidning(ÅS):

Stockholm, anlänt, 14 juni 1898, Alanta, Eriksson, Åland, ÅT.

Sumpen Alanta, E.O. Eriksson, utklarerad i Degerby till Sthlm med ved, fisk & strömming 24 nov. 1904, ÅS.

Sumpen Alanta, E.O. Eriksson, utklarerad i Mariehamn till Stockholm med ved 26 juni 1905, ÅS.

Sumpen Alanta, E.O. Eriksson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 19 augusti 1905, ÅS.

Sumpen Alanta, E.O. Eriksson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 24 november 1906, ÅT.

Sumpen Alanta, E.O. Eriksson, utklarerad i Mariehamn till Stockholm med ved 22 juli 1907, ÅT.

Sumpen Alanta, E.O. Eriksson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 3 augusti 1907, ÅT.

Sumpen Alanta, E.O. Eriksson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 11 augusti 1907, ÅT.

Sumpen Alanta, E.O. Eriksson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved & fisk 27 september 1907, ÅT.

Sumpen Alanta, E.O. Eriksson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 17 juni 1908, ÅT.

Sumpen Alanta, E.O. Eriksson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 17 juli 1908, ÅT.

Sumpen Alanta, E.O. Eriksson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 28 juli 1908, ÅT.

Sumpen Alanta, E.O. Eriksson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 16 augusti 1908, ÅT.

Sumpen Alanta, A.E. Karlsson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 24 juli 1909, ÅT.

Sumpen Alanta, E.A. Lindholm, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 2 augusti 1910, ÅT.

Sumpen Alanta, E.A. Lindholm, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 17 oktober 1910, ÅT.

 

Källor: (25)

Sumpen Alanta 12 oktober 1914 inklarerad i Åbo, 23 ton strömming, A.E. Karlsson.

Sumpen Alanta 22 oktober 1914 inklarerad i Åbo, tom, från Sottunga, A.E. Karlsson.

Sumpen Alanta 16 augusti 1915 inklarerad i Åbo, 23 ton wed Lemland, E. Karlsson.

Sumpen Alanta 14 oktober 1915 inklarerad i Åbo, 23 ton props Sottunga, A.E. Karlsson.

Sumpen Alanta 26 juni 1916 inklarerad i Åbo, 23 ton props, E,A, Lindholm.

Sumpen Alanta 16 augusti 1916 inklarerad i Åbo, 23 ton props Lemland, E.A. Lindholm.

Sumpen Alanta 19 juli 1917 inklarerad i Åbo, 23 ton wed Finström, A. Karlsson.