EXPORT

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

 

EXPORT

 

Källa: (20), (27), (28)

 

Byggnadsår och -ort för sumpen Export är okända.

Mäter 10 Nrt och har lastkapacitet 4000 kg levande fisk.

Registreringsnummer 6764.

Har motor installerad på 16 hk och kallas för motorsump.

 

Inköpt från Föglö till Sottunga 1929 av Karl Fagerström (Söderlunds Kalle) efter att han sålt Primus. Tännäs John var med.

 

Degerby tullkammare 11 augusti 1930

Karl Fagerström 1900 Sottunga, seglationsåret 1930, befälhavare, 300 fmk

Rudolf Gustafsson 1911 Sottunga, en resa till Stockholm, matros 200 fmk

Karl Karlsson 1909 Föglö, enresa till Stockholm, matros 200 fmk

 

Mönstring motorsumpen Export 1931 15,14/4,65 reg.ton redare Karl Fagerström

Karl Fagerström 1900 Sottunga 26/5 befälhavare 200:-

Karl Rudolf Gustafsson 1911 Sottunga 26/5 maskinist 100:-

John A Lindholm 1900 Sottunga 26/5 matros 75:-

 

Mönstring motorsumpen Export 1932 15,14/4,65 reg.ton motor 12 hkr redare Karl Fagerström

Birger Karlsson 1906 Sottunga 15/1 matros 100:- avg. 23/1 1 resa till Stockholm

Frits Lindholm 1901 Sottunga 15/1 matros 100:- avg. 23/1 1 resa till Stockholm

Karl Fagerström 1900 Sottunga (1931) 26/5 befälhavare 200:- avg. (1932) 26/3 10 resor till Stockholm

Karl G Fagerström 1911 Sottunga (1931) 26/5 matros 100:- avg. (1932) 26/3 10 resor till Stockholm

Karl Fagerström 1900 Sottunga (1932) 24/5 befälhavare 300:-

Birger Eriksson 1915 Sottunga (1932) 24/5 matros 200:-

 

Mönstring motorsumpen Export 1933 redare Karl Fagerström

Karl Fagerström 1900 Sottunga (1932) 24/5 befälhavare 300:- avg.(1933) 5/4

Birger Eriksson 1915 Sottunga (1932) 24/5 matros 200:- avg. (1933) 5/4

Karl Fagerström 1900 Sottunga 11/5 befälhavare 300:-

Birger Eriksson 1915 Sottunga 11/5 matros 200:-

 

Mönstring motorsumpen Export 1934 redare Karl Fagerström

Karl Fagerström 1900 Sottunga (1933) 11/5 befälhavare 300:- avg. (1934) 27/2

Birger Eriksson 1915 Sottunga (1933) 11/5 matros 200:- avg. (1834) 27/2

Karl Fagerström 1900 Sottunga 28/5 befälhavare 300:-

Richard Karlsson 1911 Sottunga 28/5 matros 200:- avg. 23/9

Karl R Gustafsson 1911 Sottunga 23/9 matros 200:-

 

Mönstring motorsumpen Export 1935

Karl Fagerström 1900 Sottunga (1934) 27/5 befälhavare avg. (1935) 2/3

Karl R Gustafsson 1911 Sottunga (1934) 23/9 matros 200:- avg. (1935) 2/3

Karl Fagerström 1900 Sottunga 30/4 befälhavare 300:-

Birger Eriksson 1915 Sottunga 30/4 matros 200:- avg. 2/6

Rafael Jansson 1909 Sottunga 2/6 matros 200:-