GARD

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

 

GARD

 

Källa: (4),(10),(14)

 

Sump, byggd 1902 i Iniö, Gaist, M. Arvid Alexandersson.

Mätte 22,84 nrt, 24,05 brt, 57 dwt.

Längd 15,49 m, bredd 5,95 m, höjd 1,77 m, djupgående 2,30 m.

Typ, segelfartyg (1902–1938), segelfartyg med hjälpmaskin (1939–1957).

Maskinstyrka, 8.00 hp (1941–1948), 18.00 hp (1952–1957)

 

Inköpt 1904 från Iniö av sjömannen Karl Robert Jansson (huvudredare) och jaktskepparen Oskar Gideon Nordström, Finnö.

Igenkänningsbeteckning VBPJ (1921–1933)

 

Skeppslistor Ålands Sjöfartstidning:

Sumpen Gard, O. Nordström, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 27 juni 1904.

Sumpen Gard, O. Nordström, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 16 november 1904.

Sumpen Gard, O. Nordström, utklarerad i Degerby till stockholm med ved 27 juni 1905.

Sumpen Gard, E.A. Pettersson, inklarerad i Degerby från Åbo, handelsvaror, 21 juli 1909, ÅT.

 

Såld 1909 till Oskar Emil Jansson (huvudredare), skepparen Erik August Pettersson, bondsonen Karl Johen Sjöberg och lotsen Gustaf Emil Mattsson, Föglö.

 

Såld 1911 till Åbo, RN 435.

 

Reparationer, ombyggd 1926 (1935–1943).

Hemort, Hitis (1921–1957).

 

Redare,

Axel Anian Gustafsson, Hitis (1921–1942)

Axel Anian Gustavssons sterbhus. (Dalsbruk, Venoksa, Brantvik.) (1949)

Helmer Gustavsson. (Dalsbruk, Vänoksa.) (1950–1957).

Registerort och -nummer, Åbo 732 (1921–1957)