IGRAIT

 

 

 

IGRAIT

 

Källor: (16), (27), (28), (29)

 

Signalkod TFMB

Fartyget är bygdt i Nagu socken på Lökholms varf år 1889 under ledning af Johannes Mickelsson som är den första ägaren.

Byggdt på klink af furu och hårt trä med rund gatt riggadt som sumpsegelfartyg.

Enligt mätebref utfärdat i Mariehamn den 2 Maj 1895 är fartyget uppmätt enligt regel n:1 och mäter 15,40 meter längd, 5,60 meter i bredd och 1,70 meter djup i rummet.

 

Inköpt från Nagu den 29 juni 1894 av Karl Johan Österman från Föglö.

Enligt Degerby tullarkiv är Österman ägare och skeppare i alla fall till september 1896.

Sedan förefaller ”Pellas-Janne” från Sottunga ha köpt skutan, men ägarbytet är ej registrerat förrän 1901 efter att han flyttat till Jomala, Johan Petter Pettersson. Han tog senare namnet Löfstrand.

Man förde fisk om hösten annars ved mellan Sverige och Finland.

Besättning utgjordes av Janne själv och 2 man. Alexej Karlsson var med en resa Sottunga-Stockholm-Sottunga år 1896 enligt hans egen fräjdebok.

 

En historia från Lars Hägerstrand: Min farfar Sigurd hade en bror som hette Ivar och var född 1889. Ivar var under många år kapten i Gustaf Eriksons skutor. Ivar som dog 1952 hann skriva ner många minnen från sin sjömanstid. ”Vid åtta års ålder tog jag hyra på sumpen Igrait av Sottunga. Skeppare Pettersson hade förutom mig en pojke Julian på 10 år. En resa lastade vi rörtegel ovanom Stockholm till Björneborg. I Bottenhavet fick vi storm och teglen på däck blev fulla med vatten och sumpen tog även in vatten. Vi pojkar stodo båda till rors. Skepparen var orolig och sade: Huru i Jesu namn skall detta gå . Jag frågade då honom om vi skulle förlisa. Då jag kom hem berättade jag om händelsen för min mor och mina syskon. Mina bröder gjorde sedan förtret åt mig och sade: Ni skulle ha varit med när Julian och Ivar seglade över Norrhavet och stod jämt med knä i vatten." Året var alltså 1897 och 10-åringen var Alexander Julian Henriksson f. 1887 från Utgårds Nedrunas.

 

1903 är skepparen August Sjöstrand från Geta registrerad ägare.

 

30 augusti 1912 köper Karl Oskar Andersson och Johannes Emil Holmström, båda från Saltvik, varsin halvpart.

 

Källa: (27)

Afmönstring 1894 oktober 11, sumpen Igrait, kajutvakt, K.O. Pettersson 11 dgr 5:-

Påmönstring 1896 september 3, Igrait, sump, Stockholm, matros, K.J. Helsing

Påmönstring 1896 oktober 14, Igrait, sump, Stockholm, matros, E. Pettersson

Afmönstring 1897 november 19, sumpen Igrait, matrosen L. Eriksson 27 dgr 9:-

Afmönstring 1897 december 5, sumpen Igrait, städerskan, I.E. Nordberg 16 dgr 2:67

Afmönstring 1897 januari 2, sumpen Igrait, skepparen J.P. Pettersson, enligt Accord, summa 400:-

Afmönstring 1897 januari 2, sumpen Igrait, matrosen K.J. Helsing, 3 mån 28 dgr, 118:-

Afmönstring 1897 januari 2, sumpen Igrait, matrosen, E.E. Pettersson 2 mån 17 dgr 25:67

Afmönstring 1897 januari 26, sumpen Igrait, matrosen E.E. Pettersson 7 dgr, 3:50

Afmönstring 1897 januari 26, sumpen Igrait, matrosen F.A. Pettersson 7dgr, 1:17

Uppburna förtjänstavgifter 1899 april 29 Igrait, sump, skepparen, E.E. Pettersson, 200:-

Uppburna förtjänstavgifter 1899 april 29 Igrait, sump, matrosen J.P. Pettersson, 2 mån 2 dgr 41:33

Uppburna förtjänstavgifter 1899 april 29 Igrait, sump, städerskan L.A. Pettersson 1 mån 21 dgr, 8:30

Uppburna förtjänstavgifter 1899 juni 1, Igrait, sump, Stockholm, matrosen E.O. Pettersson

Källa: (28)

Sjömansrulla för finska handelfartyget sumpen Igrait den 17 Maj 1900 för resor till Stockholm.

Befälhavare, Johan Petter Pettersson

Kock, Lydia Augusta Pettersson, gift, Ytternäs Jomala

Matros, Abin Bernhard Rundberg, ogift, Mörby Hammarland

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottungaskutor

1785 - 1999