SUMPAR

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

SUMPAR

 

Sumpen hade gaffelrigg och relativt stor segelyta i förhållandet till båtens storlek. Sumpen skulle vara både bra på kryss men samtidigt klara större vatten som t.ex. Ålands Hav. Seglen var skurna så att den stora ytan var så lågt ner som möjligt vilket gjorde att bommen blev lång och besvärlig särskilt om det blåste mycket. Gipp kunde bli farlig för riggen om bommen slog över för hårt mot bardunerna. På grund av den stora vattenmängden i fiskhållet i aktern och ett stort roder blev sumpen tungstyrd och hade därför lång rorkult. Sumpar, sumpjakter m.m. förekommer i flera varianter och intresserad rekomenderas läsa ”Fiskköpare, sumpskeppare och deras seglande sumpar” av Lars G Soldéus.