INES

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

 

INES

 

Källa: (4),(16), (29)

 

Fartyget är bygdt i Gustafs socken på Norrvartsala varf år 1894 af Byggmästare Fabian Lundell.

Bygdt på klink af furu och träspant med rund gatt, ett däck och en mast riggadt som sump segelfartyg. Däcket med öfverbyggnader.

Enligt mätbref utfärdadt i Helsingfors den 6 Oktober 1894 är fartyget uppmätt enligt regel N:o 1 och mäter 14,90 meter i längd, 6,30 meter i bredd samt 1,80 meter djup i rummet. 23,43 registerton. Signalbokstäver JHLZ regnr. i Mariehamn 338.

 

Inköpt från Gustafs den 25 Januari 1900 av Karl Johan Helsing, Skeppare från Sottunga samt hans bror Erik Helsing.

1908 registreras Karlsson Magnus, Torpare från Sottunga som ägare enligt Köpebr. 29/3 1908 af K.J, Helsing.

 

1916 29 april köper August Lindholm, Sjökapten från Wårdö skutan.

4/6 1919 avförs fartyget ur registret i Mariehamn.

Hemort Kimito (1921-1933)

Ägare:

Augusti Walentin Lindholm (1921)

Lennart Westerholm (1922)

Edvard Laine. (Hangö) (1923)

Edvard Laine. (1928-1932)

Edvard Laine. (Hangö) (1933)

Rrgistreringsort/nr: Åbo 711 (1921 till 1933)