Rullor & skeppslistor

Sottungaskutor

1785 - 1999

Sjömansrullor

Källor: (27)

Påmönstrat 1899 1 november, Ines, sump, Östersjön, matros Erik Jansson

Påmönstrat 1899 1 november, Ines, sump, Östersjön, matros Wilhelm Danielsson

Påmönstrat 1899 1 november, Ines, sump, Östersjön, matros Johan Edvin Jansson

Afmönstring 1899 december 15, Ines jakt, befälhavare Karl Helsing 290:-

Afmönstring 1899 december 15, Ines jakt, matros Anton Karlsson 261:30

Afmönstring 1899 december 15, Ines jakt, matros Julius Jansson 22:-

Afmönstring 1899 december 15, Ines jakt, matros Erik Jansson 29:30

Afmönstring 1899 december 15, Ines jakt, matros Wilhelm Danielsson 29:30

 

Uppburna förtjänstavgifter 1900 den 11 augusti, sump Ines, matrosen E. Jansson 2 mån 16 dgr 101:33

Uppburna förtjänstavgifter 1900 den 11 augusti, sump Ines, matrosen E.H. Helsing

 

Afmönstrat 1901 7 januari, Ines, sump, befälhavare Karl Johan Helsing hyra 100:-

Afmönstrat 1901 7 januari, Ines, sump, matros Erik Herman Helsing 160:-

Afmönstrat 1901 7 januari, Ines, sump, Werner Helsing 60:-

Afmönstrat 1901 7 januari, Ines, sump, kajutvakt Alma Rönnlöf 10:-

Afmönstrat 1901 12 december, Ines, sump, kock Werner Ferdinand Helsing 27:50

Påmönstrat 1901 1 juli, Ines, sump, Östersjön, befälhavare Karl Johan Helsing

Påmönstrat 1901 1 juli, Ines, sump, Östersjön, matros Erik Herman Helsing

Påmönstrat 1901 1 juli, Ines, sump, Östersjön, kock Werner Ferdinand Helsing

Påmönstrat 1901 12 december, Ines, sump, Östersjön, matros Karl Emil Pettersson

 

Påmönstrat 1902 5 maj, Ines, sump, Östersjön, befälhavare Erik Helsing

Påmönstrat 1902 5 maj, Ines, sump, Östersjön, matros Karl Johan Helsing

Påmönstrat 1902 1 augusti, Ines, sump, Östersjön, kock Werner Helsing

Afmönstring 1902 14 oktober, Ines, sump, kock Werner Helsing 10:-

Påmönstrat 1902 14 oktober, Ines, sump, Östersjön, matros Erik Wilhelm Johansson

Påmönstrat 1902 14 oktober, Ines, sump, Östersjön, jungman Wilhelm Danielsson

Påmönstrat 1902 14 oktober, Ines, sump, Östersjön, kock Rosina Jansson

Påmönstrat 1902 14 oktober, Ines, sump, Östersjön, kajutvakt Safira Rönnlöf

Påmönstrat 1902 14 oktober, Ines, sump, Östersjön, kajutvakt Emma Abrahamsson

Påmönstrat 1902 26 november, Ines, sump, Östersjön, matros Magnus Karlsson

Afmönstring 1902 30 oktober, Ines, sump, jungman Wilhelm Danielsson 5:-

Afmönstring 1902 30 oktober, Ines, sump, kock Rosina Jansson 5:-

Afmönstring 1902 30 oktober, Ines, sump, kajutvakt Safira Rönnlöf 5:-

Afmönstring 1902 30 oktober, Ines, sump, kajutvakt Emma Abrahamsson 5:-

 

Skeppslistor

Skeppslistor Ålandstidningen:

 

Stockholm ankommen 28 juli 1899, Ines, Helsing, Åland

Sumpen Ines, Erik Helsing, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 17 juni 1904.

Sumpen Ines, K.J. Helsing, utklarerad i Degerby till Stockholm med brännved 26 juli 1904.

Sumpen Ines, K. Helsing, utlarerad i Degerby till Stockholm med ved 15 september 1904.

Sumpen Ines, K.J. Helsing, utlkarerad i Degerby till Stockholm med fisk och ved 22 maj 1905.

Sumpen Ines, K.J. Helsing, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 27 juni 1905.

Sumpen Ines, K.J. Helsing, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 22 juli 1905.

Sumpen Ines, K.J. Helsing, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 13 juni 1906.

Sumpen Ines, K.J. Helsing, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 6 juli 1907.

Sumpen Ines, Karlsson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm i barlast 13 juni 1906.

Sumpen Ines, M. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 22 juli 1908, ÅT.

Sumpen Ines, A. Karlsson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 7 augusti 1908, ÅT.

Sumpen Ines, K.J. Helsing, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 18 juni 1909.

Sumpen Ines, K. Helsing, inlarerad i Degerby från Stockholm med svavelsyra 11 juli 1910.