ONNI

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

 

ONNI

 

Källa: (4),(16),(14)

 

Fartyget är bygdt i Gustafs socken år 1883.

Bygdt på klink af furu på träspant med rund gatt, ett däck och en mast, riggat som sump, segelfartyg. Däcket försett med öfverbyggnader.

Enligt mätebref utfärdadt i Nystad den 3 September 1883 är fartyget uppmätt enligt reg. n:o 1 och mäter 16,21 meter i längd, 5,89 meter i bredd samt 1,65 meter i djup i rummet. 24,96 registerton. Signalkod VBHW, registernummer 341.

 

Inköpt 17 jan 1900 till Sottunga av bondsonen Anton Emanuel Karlsson (Jakas Anton) huvudredare och bondsonen Viktor Alexej Jansson, bondson. Anton sålde sin del åt Viktor då han köpte Alanta 1911.

Lasten utgjordes av ved till Stockholm. I inrikesfart under första världskriget.

Redare, skeppare och besättning, både Viktor och Anton.

 

Skeppslistor: Ålands Sjöfartstidning(ÅS), Ålandstidningen(ÅT).

Sumpen Onni, A. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 30 juli 1904, ÅS.

Sumpen Onni, A. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved & fisk 20 september 1904, ÅS.

Sumpen Onni, A. Jansson, inklarerad i Maiehamn från Stockholm i barlast 25 maj 1905, ÅS.

Sumpen Onni, W.A. Jansson, utklarerad i Mariehamn till Stockholm fisk & ved 23 september 1905, ÅS.

Sumpen Onni, W.A. Jansson, utklarerad i Mariehamn till Stockholm ved 23, september 1907, ÅT.

Sumpen Onni, A. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med fisk 26 juni 1908, ÅT.

Sumpen Onni, A.E. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 18 juni 1908, ÅT.

Sumpen Onni, A.E. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 18 juli 1908.

Sumpen Onni, A.E. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 10 augusti 1908, ÅT.

Sumpen Onni, A.E. Karlsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 2 september 1908, ÅT.

Sumpen Onni, A.A. Jakobsson, utklarerad i Degerby till Stockholm med strömming 28 sept. 1908, ÅT.

Sumpen Onni, J.W. Bergendahl, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 18 juni 1909, ÅT.

Sumpen Onni, Karlsson, inklarerad i Maiehamn från Stockholm i barlast 29 juli 1909, ÅT.

 

Såld 1918 till Kökar. Uppges slopad 1922. De senare försäljningarna saknas i det officiella fartygsregistret.

Avförd ur registret den 31 Januari 1923 såsom slopad.