Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

PRIMUS

 

Källa: (16),(20)

 

Sump, byggd okänt år i Houtskär.

Mäter 2,39 Nrt, tonnage 5 ton? lastkapacitet 2000 kg levande fisk. Registreringsnummer 5770.

 

Inköpt 1918 av Karl Fagerström av Petter Konstantin Pettersson och Johannes Konrad Henriksson. Karl Söderlund köpte Konstantins del. Georg Söderlund köpte efter några år Konrads del. John Pettersson (Tännäs John) hade också del och likaså Arthur Strandberg.

 

Konrad drunknade på Ålands hav 1921, då bommen slog honom i sjön. Söderlunds Kalle var med och berättade (enligt Utgårds PerOlle) för Konrads bror Karl Henriksson om hur detta hände. Det var full storm på natten, månen lyste på Konrad när han låg och flöt men det var inget man kunde göra.

Söderlunds Kalle var bara 15 år men seglade vidare ensam till Stockholm och telegraferade därifrån om besättningsman överbord och omkommen. Utgårds Jan-Erik seglade till Sälsö för att få kontakt (telefon på Sälsö från 1917-18) och kom hem med budskapet att Konrad hade drunknat. Hilda var hemma på gården vid Övrunas då Jan-Erik kom hem med budet. Utgårds Kalle som var hemma just då från Amerika reste till Stockholm för att vara med och segla hem sumpen. Kalle blev då hemma och övertog gården.

 

1922 installerades en s.k. Björneborgare, en råoljemotor 12-16 hk och skutan betecknas därefter som motorsump. Fiskhållet byggdes större. Ombyggnaden gjordes av Kalle och Georg.

 

Primus brukade ligga i Kyrkviken men vid tillfälle 1935-36 låg hon utanför Kohamn och skadades då på en grynna.