Sjömansrullor

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Sjömansrullor

Källor: (27)

Avmönstrat: 1923 januari 17, Primus motorsump, Sottunga, befälhavare Karl Karlsson 1600:-

Avmönstrat: 1923 januari 17, Primus motorsump, Sottunga, matros John Söderberg 1200:-

Påmönstrat: 1923 11 juli, Primus motorsump, Sottunga, kokerska Erika Andersson

Påmönstrat: 1923 13 december, Primus, motorsump, Sottunga, matros Johan Richard Jansson

Avmönstrat: 1923 27 november, Primus motorsump, Sottunga, kokerska Erika Andersson 400:-

 

Avmönstrat: 1924 januari 17, Primus motorsump, Sottunga, befäälhavare Karl Bernhard Fagerström 3000:-

Avmönstrat: 1924 januari 17, Primus motorsump, Sottunga, matros Georg Arthur Fagerström 1200:-

Avmönstrat: 1924 januari 17, Primus motorsump, Sottunga, matros John Rikhard Jansson 100:-

Påmönstrat: 1924 25 juni, Primus motorsump, Sottunga, befälhavare Karl Bernhard Fagerström

Påmönstrat: 1924 25 juni, Primus motorsump, Sottunga, matros Georg Arthur Fagerström

Påmönstrat: 1924 25 juni, Primus motorsump, Sottunga, matros Frans Hemming Fransén

 

Mönstring 1925 motorsumpen Primus 7,14 reg.ton maskin 8 hkr redare Karl Fagerström

Karl B Fagerström 1900 Sottunga 24/5 befälhavare 300:- avg. 30/6

Georg Fagerström 1905 Sottunga 24/5 matros 200:-

Artur Strandberg 1902 Sottunga 30/6 befälhavare 300:-

John Lindholm 1900 Sottunga 30/6 matros 300:-

Arno Kivivirta 1902 Rymättylä 30/6 kock 200:-

Hulda Västerberg 1900 Sottunga 13/9 kokerska 100:-

Richard Jansson 1905 Föglö 28/11

 

Mönstring 1930 motorsumpen Primus

Karl Fagerström 1900 Sottunga 5/4 befälhavare 300:- avg. 11/8

Martin Eriksson 1911 Sottunga 5/4 maskinist 200:- avg. 11/8

 

1931 påmönstrades följande personer för årets seglation, redare Birger Karlsson

Befälhavare: Birger Karlsson (f. 1906) från Ormklevs Sottunga mönstrat i Degerby 30 september 1931 månadshyra 300 mk.

Matros: John Alfred Pettersson (f.1898) fån Tännäs Sottunga mönstrat i Degerby 30 september 1931 månadshyra 200 mk.

 

1932-års seglation avslutades en bit in på det nya året avmönstringen sker 23 januari, 3 resor till Stockholm blev det. Motorsumpen Primus 2,39/1,96 12 hkr redare Birger Karlsson.

Birger Karlsson 1906 Sottunga 3/9 befälhavare 300:- avg. 23/1 (1931)

John A Pettersson 1898 Sottunga 3/9 matros 200:- avg. 23/1 (1931)

Redare Artur Strandberg

Erik Artur Strandberg 1902 Sottunga 18/9 befälhavare 500:-