RUTH

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

RUTH

 

Källa: (16),(20)

 

Sump, okänt byggår och –ort (sannolikt Sottunga), mätte 9 nrt.

Byggd för Holmström, Sottunga men enligt källa (20) byggdes Ruth i Föglö för Holmberg (Åldermans) på Södö.

 

Såld 1917 till torparen Magnus Karlsson, Sottunga.

Besättning på Ruth seglation 1922:

Befälhavare Magnus Karlsson 1872 Sottunga Mönstrat i Mariehamn 30,09. 1922 lön 500 mk avmönstring ej noterad.

Matros Birger Karlsson 1906 Sottunga mönstrat i Mariehamn 30.09.1922 avmönstring ej noterad.

Var uppdragen på Norra Stackören vintertid.

Man har mönstrat resor i kustfart och till Stockholm.

Motor installerad 1923.

Slopad 1935 och upphuggen på hemstranden.