Sjömansrullor

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Sjömansrullor

 

Källor: (27)

Påmönstrat 1899 8 maj, Sofia, sump, Östersjön, befälhavare Karl Nandor Nordberg

Påmönstrat 1899 8 maj, Sofia, sump, Östersjön, konstapel Magnus Nordberg

Påmönstrat 1899 8 maj, Sofia, sump, Östersjön, kock Karl Nandor Jansson

Påmönstrat 1899 11 oktober, Sofia, sump, Östersjön, matros Karl Henriksson

Påmönstrat 1899 11 oktober, Sofia, sump, Östersjön, kajutvackt Maria Henriksson

 

Afmönstring 1901 27 april, Sofia, sump, Befälhavare Karl Nordberg 100:-

Afmönstring 1901 27 april, Sofia, sump, jungman Magnus Nordberg 72:-

Afmönstring 1901 27 april, Sofia, sump, kock Julia Alexandra Nordberg 5:-

Påmönstrat 1901 27 april, Sofia, sump, Östersjön, befälhavare Magnus Nordberg

Påmönstrat 1901 27 april, Sofia, sump, Östersjön, jungman Karl Nordberg

Påmönstrat 1901 27 juni, Sofia, sump, Östersjön, kock Hilma Westerberg

Påmönstrat 1901 20 oktober, Sofia, sump, Östersjön, matros Karl Sviberg

Påmönstrat 1901 20 oktober, Sofia, sump, Östersjön, kock Maria Henriksson

Påmönstrat 1901 20 oktober, Sofia, sump, Östersjön, kajutvakt Augusta Söderberg

Afmönstring 1901 10 december, Sofia, sump, befälhavare Magnus Nordberg 100 :-

Afmönstring 1901 10 december, Sofia, sump, jungman Karl Nordberg 63:20

 

Påmönstrat 1902 3 april, Sofia, sump, Östersjön, befälhavare Magnus Konrad Nordberg

Påmönstrat 1902 3 april, Sofia, sump, Östersjön, matros Karl Nordberg

 

Påmönstrat 1922 22 maj, Sofia, sump, Sottunga, befälhavare F O Jansson 1875

Påmönstrat 1922 22 maj, Sofia, sump, Sottunga, matros J Jansson 1884

Påmönstrat 1922 22 maj, Sofia, sump, Sottunga, kock Rudolf Jansson 1907

 

Påmönstrat 1924 2 juni, Sofia, sump, Sottunga, befälhavare Frans Oskar Jansson

Påmönstrat 1924 2 juni, Sofia, sump, Sottunga, matros Juljus Jansson

Påmönstrat 1924 2 juni, Sofia, sump, Sottunga, kock Rafael Jansson

 

Mönstring 1925 sumpen Sofia 24,47 registerton redare O Jansson

F.O. Jansson 1875 Sottunga 27/5 befälhavare 500:- avg 28/110

Julius Jansson 1884 Sottunga 27/5 matros 300:- avg 28/10

Rafael Jansson 1909 Sottunga 27/5 kock 150:- avg 28/10

 

Mönstring 1929 sumpen Sofia 24,47 registerton redare O Jansson

F.O. Jansson 1875 Sottunga 10/6 befälhavare 500:-

Julius Jansson 1884 Sottunga 10/6 matros 300:-

Nils R Jansson 1912 Sottunga 10/6 kock 150:-

 

Mönstring 1930 sumpen Sofia 24,47 registerton redare O Jansson

F.O. Jansson 1875 Sottunga 26/6 befälhavare 400:-

Nils Ragnar Jansson 1912 Sottunga 26/6 matros

Sanny Jansson 1904 Sottunga 26/6 kokerska

 

Mönstring 1931 sumpen Sofia 24,47 registerton redare O Jansson

F.O. Jansson 1875 Sottunga 26/6 befälhavare 400:-

Nils Ragnar Jansson 1912 Sottunga 26/6 matros 250:-

Signe Jansson 1915 Sottunga 26/6 kokerska 125:-

 

Mönstring 1932 sumpen Sofia 24,47 registerton redare O Jansson

F.O. Jansson 1875 Sottunga 15/6 befälhavare 400:-

Nils Ragnar Jansson 1912 Sottunga 15/6 styrman 250:-

Signe Jansson 1915 Sottunga 15/6 kokerska 125:-

 

Mönstring 1933 sumpen Sofia 24,47 registerton redare O Jansson

F.O. Jansson 1875 Sottunga 27/6 befälhavare 400:-

Ragnar Jansson 1912 Sottunga 27/6 matros 300:-

Anni Jansson 1917 Sottunga 26/6 kokerska 100:-

 

Mönstring 1934 sumpen Sofia 24,47 registerton redare O Jansson

F.O. Jansson 1875 Sottunga 11/7 befälhavare 500:-

Nils Ragnar Jansson 1912 Sottunga 11/7 matros 300:-

Anni Elisabet Jansson 1918 Sottunga 11/7 kokerska 100:-