THYRA

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

THYRA

 

Källa: (4),(16),(14), (29)

 

Fartyget är bygdt i Iniö kapell på Söderby varf år 1900 under ledning af Byggmästaren M.A. Mattsson.

Bygdt på klink af furu på träspant med platt gatt ett däck och en mast. Riggadt som sump segelfartyg. Däcket inte försett med överbyggnader.

Enligt mätbref utfärdadt i Mariehamn den 12 Maj 1900 är fartyget uppmätt enligt regel N:o 1 och mäter 16,50 meter i längd , 6,17 meter i bredd samt 1,72 meter djup i rummet. 31,19 registerton.

Karl Albert Johansson, Skeppare, Huvudredare köper 60/100 samt Gustaf Erik William Söderlund 40/100. Båda från Wårdö socken. 1901 köper Karl Albert Johansson Gustaf Erik Söderlunds del.

 

1903 Köper Oskar Jansson, Sjöman, Huvudredare samt Enok Ossian Söderberg, Sjöman skutan med en halv part var. Båda från Sottunga kapell. Enligt (4) var Oskars Sanny (f 1903) 3 år då familjen flyttade till Oskars och man hade Thyra redan då.

På resa till Seglinge seglade man på grund östan på Sottunga, och sumpen måste tas upp för reparation.

1914 köper Karl Axel Söderberg, Sjöman, Sottunga Oskar Janssons del.

Fartyget blifvit förbyggdt 1914. Enligt mätbref utfärdadt i Mariehamn den 23 juni 1914 är fartyget ommätt enl. reg. 1 och mäter 17,43 meter i länd, 6,75 meter i bredd samt 1,74 meter djup i rummet. 31,66 registerton.

 

1916 Evald Eriksson, skeppare och Johan Mattsson, sjöman båda från Föglö köper varsin havpart enligt Köpebr. 30/1 1917.

Såld utom Åland 1918.

Seglade i land i tjocka utanför Söderarm och blev vrak.

Thyra hadesignalbokstäverna TNZM samt registernummer 343.

 

Skeppslistor: Ålands Sjöfartstidning(ÅS), Ålandstidningen(ÅT).

Sumpen Thyra, E.O. Söderberg, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved & fisk 17 juni 1904, ÅS.

Sumpen Thyra, E.O. Söderberg, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved & fisk 16 juli 1904, ÅS.

Sumpen Thyra, E.O. Söderberg, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved & fisk 22 september 1904, ÅS.

Sumpen Thyra, E. Söderberg, utklarerad i Degerby till Stholm med fisk, kött & strömming 12 nov. 1904, ÅS.

Sumpen Thyra, O. Jansson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm i barlast 25 maj 1905, ÅT.

Sumpen Thyra, O. Jansson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 29 juni 1905, ÅS.

Sumpen Thyra, O. Jansson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 19 juli 1905. ÅT.

Sumpen Thyra, O. Jansson, utklarerad i Degerby till Stockholm, ved o. fisk 25 september 1907, ÅT.

Sumpen Thyra, E.O. Söderberg, utklarerad i Degerby till Stockholm, ved o. fisk 26 juni 1908, ÅT.

Sumpen Thyra, Söderberg, inklarerad i Mariehamn från Stockholm, tom, 9 juli 1908, ÅT.

Sumpen Thyra, E.O. Söderberg, utklarerad i Degerby till Stockholm, ved 18 juli 1908, ÅT.

Sumpen Thyra, E.O. Söderberg, inklarerad i Mariehamn från Stockholm, tom, 31 juni 1908, ÅT.

Sumpen Thyra, E.O. Söderberg, utklarerad i Degerby till Stockholm, ved 10 augusti 1908, ÅT.

Sumpen Thyra, E.O. Söderberg, utklarerad i Degerby till Stockholm, ved o. fisk 2 september 1908, ÅT.

Sumpen Thyra, E. Söderberg, utklarerad i Degerby till Stockholm, ved 29 september 1908, ÅT.

Sumpen Thyra, O. Jansson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm i barlast 24 juli 1909, ÅT.

Sumpen Thyra, E.E. Söderberg, inklareard i Mariehamn från Stockholm i barlast 12 september 1910, ÅT.