Historik

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

VEGA

 

Källa (7), (19)

Motorsump i trafik på Stockholm med levande fisk.

Byggd i Åbo 1911 på Åbo Båtvarf för Linus Nordberg med bolagister på Kökar, Kyrkogårdsö. Linus och bror Magnus hade gjort en skiss på hur sumpen i stora drag skulle se ut och varvet gjorde ritningar och byggde sumpen kravellbyggd på ekspant. Motor insattes från början en 1911-tillverkad Boston Standard 16 hkr tändkulemotor. Motorn var ursprungligen en bensinmotor men gjordes om till petroleumdrift.

Från början saknade Vega överbyggnad och styrdes med rorkult från sittbrunnen i aktern. Senare byggdes en styrhytt med ratt. Båten var vitmålad med en brun relingslist. Vega var utrustad med komplett rigg. Under kriget seglade man.

Byggmästaren på varvet hette Vestin. Vega kostade 7500 mk komplett med motor och allt.

1 september 1911 anlände Vega till Kyrkogårdsö och började omedelbart köpa upp fisk för Stockholm. Den första åländska motorsumpen upplevdes säkert som en stor händelse i skärgården. När man 1921 övertagit från Karlssons varv beställda Lilla Vega blev Vega kallad Vega I.

Vega lastade 400 vikter eller 4000 kg levande fisk. Fiskhållet på Vega var indelat i sex olika utrymmen. Man köpte huvudsakligen upp fisk från Kökar men i början av 1920-talet då det fanns motorsumpar i nästan alla skärgårdsbyar och Kökar-borna hade egna sumpar fick man fara till Korpo och Nagu för att få sumpen full.

Under första världskriget beslagtogs Vega i Degerby på order av den ryske kommendanten Bjevlov. Båten hamnade i Sverige men togs av svenska myndigheter för smuggling.

1919 fick Linus Nordberg av en tillfällighet höra att sumpen låg vrak utanför Grisslehamn. Man åkte dit och med lokal hjälp lyckades man bärga Vega, som gjordes sjöklar och Linus Nordberg och hjälpkarlen Viktor Jansson seglade genom minbälten i Ålans Hav hem till Kyrkogårdsö.

Vidare berättas i källa (19) att Linus två söner David och Olof följde med på resorna ; Olof som kock och David skötte maskin. Linus Nordberg handlade med olika fiskköpare. Det var tre slags fisk som såldes i Stockholm: levande fisk, död och en sort som kallades "lugg", som hade varit död länge och skänktes ofta till fattiga människor.

Sista resan med Vega till Stockholm gjordes våren 1933. Senare på sommaren lämnades motorn till Flodins varv i Degerby för reparation. Varvet drabbades av en eldsvåda och motorn totalförstördes. Därefter var det definitivt slut med fiskhandeln för Kyrkogårdsö-bornas del. En nära hundraårig epok var därmed till ända.

Andra fortsatte med handeln dock inte med samma intensitet som tidigare.

 

David Nordberg berättar vidare enligt källa (19):

"Pappa stod en gång och såg på när dom sålde. Det kom en tant och köpte en fisk och fiskhandlargumman frågade om hon skulle knacka den i huvudet. Nej det behövs inte, sa kärringen. Sen när hon hade gått sa pappa åt henne: det var tur att du inte knackade för den var ju så rutten att huvudet skulle ha lossnat."

 

Vega (Lilla Vega) såldes åt Arno på Hästö, Sottunga 1938. Slopad på 1940-talet.

Blev vrak i Hammarland enligt Sylvia Nordberg.

 

Källa (7) Sixten Holmström anger vidare: Vega I motorsump ägd av Linus Nordberg. Efter försäljningen av segelsumpen Sofia skaffade man två nybyggda motorsumpar Vega I och Vega II byggda i Åbo av Åbo Båtvarf eller Andrè och Rosenqvist. Dessa sumpar såldes, men en av dem återkom till Kökar och ägdes av Daniel Carlberg, Österbygge under namnet Ägir, som senare blev torrlastaren Rex. Användes också som marknadsbåt. Hon var ursprungligen byggd med vartannat eller varttredje stålspant. Såld till Mariehamn i slutet av 1950-talet och använd för oljetransport i den Åländska skärgården. Ersattes våren 1962 av den betydligt större Kökar-skutan Fix, som omdöptes till Delfin och med Larsson som ägare. Rex möjligen slopad eller såld. I början av 60-talet låg en liknande strandad skuta på Lemlandssidan vid infarten till Lemström.

Enligt Gunnevi Nordberg levererades Vega II av Åbo Båtvarv 1912, likadan sump (motor och segel) som Vega. Gunnevi anger att den beslagtogs i Furusund under kriget 1914, ficks tillbaka som vrak. En annan version säger att Vega II såldes till Seglinge och blev Ägir.

 

Red. anm:

Detta avsnitt om Venus-sumparna på Kyrkogördsö förefaller något rörigt och kanske förtydligas något härnedan.

Kökarsskutan Fix var sannolikt samma skuta som byggdes i Svinhusdal på Sottunga och redovisas under avsnittet Jakter i denna databas.

Tulljournaler i Åbo anger att Vega II inklarerades ett par gånger i Åbo 1915 med Linus Nordberg som ägare.

Påmönstring av Selma Carlberg gjordes 16 december 1924 på motorsumpen Ägir och styrker styrker därmed uppgiften från källa (7) att Vega II såldes till Daniel Carlberg, Kökar.

Österlund i Kumlinge ägde en motorsump som hette Ägir 1933 enligt Degerby-jornalerna.

Uppenbarligen fanns Vega I kvar med Linus Norberg som ägare till 1933 enligt Degerby-journalerna.

Vega (lilla Vega) har trafikerat Stockholm 1921-1922 enligt Degerby-journalerna.