Mönstringar & skeppslistor

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Mönstringar & skeppslistor

 

Källa (25)

Vega II

Sumpen Vega II 27 september 1915 inklarerad i Åbo 8 ton fisk Kökar, L. Nordberg.

Sumpen Vega II 8 oktober 1915 inklarerad i Åbo 8 ton fisk L. Nordberg.

 

Källa (27)

Wega (lilla vega), motorsump Kökar 7/59 netto registerton.

1921 avmönstring.

Januari 3 befälhavare L T Nordberg 3100:-

Januari 3 matros Johan Nordberg 1279:-

Januari 3 matros Emil Jansson 719:-

Januari 3 städerska Frida Karlsson 500:-

September 28 kokerska Anni Karlsson 1885 Sottunga

1921 avmönstring.

December 10 kajutvakt T H Holmberg 1872 Sottunga

December 10 matros Albert Jansson 1876, Korpo

December 10 städerska Rauha Rekola 1894 Helsingfors

1921 avmönstring.

December 20 befälhavare Linus Nordberg 2400:-

December 20 matros Alf Söderberg 700:-

 

1922 påmönstring.

Maj 6 befälhavare Ertik Anton Nordberg 1872

Maj 6 matros Johannes Einar Nordberg 1886

 

Wega I motorsump 7,59/13,27 netto registerton maskinstyrka 16 Hkr, redare Linus Nordberg Kökar.

1922 avmöntring.

Maj 20 befälhavare Anton Nordberg hyra 300:-

Maj 20 matros Einar Nordberg 200:-

September 28 matros Emil Jansson Kökar 800:-

September 28 matros Karl Helin Kökar 600:-

Oktober 17, matros Fritjof Mattsson Kökar 900:-

Oktober 17 matros Anton Nordberg 1872, Kökar

Oktober 17 matros Erik Mattson 1903, Föglö

 

1923 påmöntring

juni 8 Karl Linus Nordberg

September 24 kock Nestor Sundholm

1923 avmöntring.

Januari 8 befälhavare Viktor Jansson 3000:-

Januari 8 matros Anton Nordberg 600:-

Januari 8 matros Erik Mattsson 500:-

September 4 kock Linus Nordberg 100:-

Juni 8 Wega I motorsump, Kökar, Matros Arvid Elfsberg 60:-

 

1924 avmönstring.

Januari 16, befälhavare Viktor Albert Jansson

Januari 16, matros Karl Fritjof Mattsson

Januari 16, kock A Sundholm

Oktober 1, kokerska Ellen Mattsson

Oktober 16, kokerska Ester Elise Nordberg

November 3, befälhavare Linus Nordberg

November 3, befälhavare Viktor Albert Jansson

 

1925. På/avmönstring

Viktor Jansson född 1870 Korpo påmöntstrad 23/6 befälhavare hyra 500:- avgång 27/6

Fritjof Pettersson 1904 Föglö 23/6 maskinist 400:- 7/2

Linus Nordberg 1880 Kökar 30/8 befälhavare 500:- 13/10

Ernst Sundholm 1907 Kökar 30/8 maskinist 400:-

Ruth Holmberg 1905 Sottunga 30/8 kokerska 200:-

Anton Nordberg 1872 Kökar 13/10 befälhavare 500:- 20/10

Karl Nordberg 1876 Kökar 13/10 matros 300:-

Linus Nordberg 1880 Kökar 25/10 befälhavare 500:-

 

1929

Linus Nordberg 1880 Kökar 16/1 (1928) befälhavare 500:- 4/1 (1929)

Karl Fritjof Pettersson 1904 16/1 maskinist 300:- 4/1

Karl Bernhard Fagerström 1900 31/12 matros 200:- 4/1

Albert Söderberg 1887 Föglö 31/12 matros 200:- 4/1

Anni Palmqvist 1905 Kökar 31/12 städerska 100:- 4/1

Linus Nordberg 1880 Kökar 27/6 befälhavare 400:-

David Lennart Nordberg 1915 Kökar 27/6 matros 200:-

 

1930

Linus Nordberg 1880 Kökar 27/6 (1929) befälhavare 400:- 11/2 (1930)

David L Nordberg 1915 Kökar 27/6 matros 200:- 11/2

Linus Nordberg 1880 Kökar 22/12 befälhavare 400:-

Karl Fritjof Pettersson 1904 Föglö matros 300:-

 

1931

Linus Nordberg 1880 Kökar 22/12 (1930) befälhavare 400:- 17/1 (1931)

Karl Fritjof Pettersson 1904 Föglö 22/12 matros 300:- 17/1

 

1932

Linus Nordberg 1880 Kökar 13/6 befälhavare 300:-

J O Nordberg 1917 Kökar 13/6 matros 200:-

 

1933

Linus Nordberg 1880 Kökar 17/6 (1932) befälhavare 300:- 5 resor till Stockholm

J O Nordberg 1917 Kökar 17/6 matros 200:- 5 resor till Stockholm

Linus Nordberg 1880 Kökar 8/6 befälhavare 300:-

Johan Olof Nordberg 1917 Kökar 8/6 matros 150:-